היתרי בניה

מדריך לקבלת היתרי בניה

מהו היתר בניה?

הגיע היום ואתם מתכננים לממש את בניית הבית שלכם על השטח שברשותכם. אולי אתם מתכננים תוספת לבית הקיים? לפני הכל אתם נדרשים לקבל היתר בניה.

היתר בניה הוא רישיון חוקי לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. מטרת הרשות המקומית בהיתרי הבנייה היא לוודא כי התכנון עומד בסטנדרטים אותם קבעה.

כיצד יש להיערך לשלבים עד להוצאתו? כל התשובות במדריך שלפניכם.

באילו מקרים נדרש להוציא היתר בניה?

לא בכל מקרה של שינוי במבנה נדרש להוציא היתר בניה אלא רק במקרים הקבועים בחוק. במקרים הבאים החוק קובע שיש להוציא היתר בניה:

· הקמת בנין/בית פרטי חדש

· כל תוספת לבנין/בית פרטי קיים

· כל שינוי בבניין או בדירה (למעט שינוי פנימי)

· שינוי פנימי המשנה את שטח הדירה או את הקונסטרוקציה של הבניין.

· כל רצון לבצע שימוש חורג מהקבוע בתוכנית בנין העיר (תב”ע)

מהם השלבים לקבלת היתר בניה?

תכנון מוקדם

זהו שלב טרום הגשת בקשת ההיתר. בשלב זה אתם יושבים עם האדריכל ומתארים בפניו את הבקשות והרצונות שלכם לגבי בניית הבית או השינוי במבנה. בהתאם לניתוח זכויות שזה בעצם כמה שטח בניה אפשר להפיק מהמגרש, האדריכל משרטט סקיצות ומציג לכם אותן.

תכנון סופי

תכנית הבניה לאחר שבחרתם את הסקיצה הטובה ביותר עבורכם. הבקשה להיתר תיערך ע”י אדריכל המבנה, לאחר שהלקוח אישרתם את התכניות. הבקשה תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכפופה לתקנות התכנון והבניה של משרד הפנים.

בקשת תיק מידע

בקשת תיק מידע הוא חלק מתהליך הרישוי. התיק כולל את הוראות התב”ע החלות על הקרקע, שטחים מותרים לבנייה, שטחים עיקריים, שטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי בניין, מס’ קומות וכו’. לצורך קבלת מידע יש למסור מפה טופוגרפית בשלושה עותקים.

הגשת הבקשה להיתר הבניה

הבקשה להיתר תכלול את הפרטים הבאים:

· הגדרת שימוש המבנה, חומרי הבניה, הקלות מבוקשות, חישוב אחוזי בניה ושטחי הבניה.

· מפת מדידה בתוקף לחצי השנה האחרונה, תכנית אדריכלית להעמדת המבנה ע”ג השטח, תכנית לפתוח השטח.

· תכנית אדריכלית של כל מפלס בנפרד, תכנית גגות, חתכים וחזיתות.

· פרטי הבניין , התברואה, המערכות הטכניות ופרטי הפיתוח הנוגעים לגדרות.

· הצהרותיהם וחתימותיהם של אדריכל המבנה, מהנדס הבניין, הבעלים (יש לצרף נסח טאבו בתוקף לחצי השנה האחרונה, או העתק מחוזה חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל).

· חתימתה של הרשות המקומית (החתימה כרוכה בתשלום אגרות הבניה).

· חתימות של יועצים רשויות שונות כמו אג”א, כיבוי אש, אינסטלציה וכדומה.

שלב בקרת תכן

זה השלב בו הועדה מתכנסת לבדיקה מוקדמת לאישור ההקלות בתנאים ואתם נדרשים לספק את אישורים מרשויות שונות כמו:

· בזק

· חברת חשמל

· שירותי כבאות והצלה

· תוכנית סניטארית

· מנהל מקרקעי ישראל

· תכנון המרחב המוגן

· על תשלום אגרות

שלב הדיון בוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מתכנסת אחת למספר שבועות. לאחר הדיון בוועדה ייכתב הפרוטוקול אשר יכלול את ההחלטה עצמה, ורשימת התנאים לצורך קבלת ההיתר. במידה וישנן טעויות או חוסרים, תצטרכו להשלים את החסר.

במידה והוועדה מסרבת לחלק מבקשת ההיתר או לכולה, פתוחה בפניכם האפשרות להגיש ערעור, בהתייעצות עם האדריכל בפני וועדת הערר המחוזית.

קבלת ההיתר

היתר הבניה עצמו הנו תשריט הבקשה (“גרמושקה”) אליה מוצמד טופס חתום, עם פרטי הבקשה המלאים. קבלת ההיתר מותנית בתשלום אגרה.

ההיתר תקף לשנה, אך אם הונחו יסודות למבנה מוארך תוקפו ל- 3 שנים. עם תחילת העבודות כדאי לבקש חיבור זמני לתשתיות חשמל ומים באמצעות טופס -2.

כמה זמן לוקח לקבל היתר בניה?

תהליך הוצאת היתר בניה הוא ארוך ובירוקרטי ותלוי במספר גורמים. יש להתאזר בהרבה אורך רוח מכיוון שהנכם תלויים בהתנהלות של הוועדה. בדרך כלל, הזמן הממוצע מרגע הגשת הבקשה ועד הוצאת ההיתר בניה יכול לנוע בין מספר חודשים ועד שנה.

בקשה להיתר בניה עם המשרד שלנו ללא סחבת ועיכובים. צרו קשר לפרטים נוספים.

Call Now Button
×
דילוג לתוכן